Poliklinika
Ars Medica Beograd

Osnovana 01.10.1993. godine.

Oblasti rada naše poliklinike su:
Radiologija
Magnetna rezonanca
Mamografija
Endokrinologija
Kardiologija
Neurologija
Gastroenterologija
Reumatologija
Pulmologija
Hematologija
Angiologija
Urologija
Hirurgija
detaljnije...

RADIOLOZI:

Dr Zorka Damjanović
Ass. dr sci. med. Dušan Damjanović
Dr Tanja Nikolić
DR MILAN ORLIĆ
Dr Milan Novaković
Dr Dragana Pavlović - Stanković
PRIM. DR SCI. MED. Goran Đuričić
Dr Jelena Šišević
PRIM. DR SLOBODAN LAVRNIĆ

ENDOKRINOLOZI:

Prof. dr sci. med. Svetozar Damjanović
Prof. dr Miloš Žarković
Prof. dr Jasmina Ćirić
Ass. dr Ivana Božić-Antić

KARDIOLOZI:

Prof. dr Bosiljka Vujisić-Tešic
Prof. dr Aleksandar Nešković
Ass. Dr Srđan Bošković
ASS. DR MILORAD TEŠIĆ

NEUROLOZI:

Prof. dr Dragana Lavrnić
Doc. dr Ivana Basta
Ass. dr sci. med. Stojan Perić
Prof. dr Ljiljana Bumbaširević

GASTROENTEROLOZI:

Dr Radmilo Krstić
Dr Milan Špuran
Dr Ljubiša Tončev
Prof. dr Dragan Popović

REUMATOLOZI:

Prof. dr Roksanda Stojanović

PULMOLOZI:

Dr Miodrag Vukčević
Doc. dr Vladimir Žugić

HEMATOLOZI:

Prof. dr Darinka Bošković

ANGIOLOZI:

Dr sci. med. Dragan Vasić

UROLOZI:

Dr sci. med. Milutin Kozomara
Ass. dr Milan Radovanović

HIRURZI:

Dr Predrag Radovanović
Dr Vladan Pošarac
Ass. dr Igor SpuRnić
Ass. dr Rastko Živić
Ass. dr Darko Milovanović
DR VLADIMIR ĐORĐEVIĆ
Prof. dr Dragan Radovanović

INFEKTOLOZI:

Prof. dr Milorad Pavlović

NEFROLOZI:

DR SCI. MED. STEVAN PAVLOVIĆ

CENOVNIK

 

  Radiologija

 
UZ DOJKE I ŠTITNE ŽLEZDE 1 7.000,00
UZ ABDOMEN I MALA KARLICA 1 7.000,00
UZ DOJKE I ŠTITNE ŽLEZDE 2 6.000,00
UZ ABDOMEN I MALA KARLICA 2 6.000,00
PEDIJATRIJSKI UZ 6.000,00
PEDIJATRIJSKI UZ PAKET (urotrakt, cns, kukovi) 6.500,00
   

  Magnetna rezonanca

 
MR SKRINING (glava, meka tkiva vrata, cela kičma, abdomen, MRCP, karlica) 36.000,00
MR ENDOKRANIJUMA 12.000,00
MR ANGIOGRAFIJA KRVNIH SUDOVA MOZGA 12.000,00
MR VENOGRAFIJA KRVNIH SUDOVA MOZGA 12.000,00
MR ENDOKRANIJUMA+MR ANGIOGRAFIJA ENGOKRANIJUMA 20.000,00
MR GLAVE + ANGIOGRAFIJA KRVNIH SUDOVA MOZGA + ANGIOGRAFIJA KRVNIH SUDOVA VRATA (TOF) 30.000,00
MR ANGIOGRAFIJA KRVNIH SUDOVA VRATA 12.000,00
MR HIPOFIZE SA KONTRASTOM 17.000,00
MR ENDOKRANIJUMA + TWIST 25.000,00
ANGIOGRAFIJA KRVNIH SUDOVA VRATA SA KONTRASTOM 22.000,00
MR CELE KIČME 33.000,00
MR VRATNOG DELA KIČME 12.000,00
MR TORAKALNOG DELA KIČME 12.000,00
MR LUMBOSAKRALNOG DELA KIČME 12.000,00
MR SPINALNA ANGIOGRAFIJA 25.000,00
MR MEKIH TKIVA VRATA 12.000,00
MR KUKOVA 12.000,00
MR TORAXA. 12.000,00
MR ABDONEMA 12.000,00
MR MALE KARLICE 12.000,00
MR ABDOMENA + KARLICE 22.000,00
MR ABDOMENA + MRCP 22.000,00
MR ENTEROGRAFIJA 30.000,00
MR UROGRAFIJA 22.000,00
MR DOJKI 18.000,00
MR ZGLOBOVA (rame, koleno, ručni zglob, šaka, lakat, stopalo, skočni zglob, sakroilijačni zglobovi) 12.000,00
MR MEKIH TKIVA (nadlaktica, podlaktica, natkolenica, potkolenica) 12.000,00
MR FETUSA 20.000,00
KONTRASTNO SREDSTVO 5.000,00
osim primovista koji je 25.000,00
ANALGOSEDACIJA 8.000,00
IZRADA FILMA NA ZAHTEV (sa CD-a drugih ustanova) po filmu 1.000,00
MR KONSULTATIVNI PREGLED 8.000,00
 

  Mamografija

 
MAMOGRAFIJA 6.000,00
MAMOGRAFIJA SA TOMOSINTEZOM 8.000,00
MAMOGRAFIJA JEDNE DOJKE 4.000,00
 

  Endokrinologija

 
PREGLED INTERNISTE ENDOKRINOLOGA 1 12.000,00
KONTROLNI PREGLED INTERNISTE ENDOKRINOLOGA 1 6.000,00
PUNKCIJA ŠTITNE ŽLEZDE SA PH NALAZOM 10.000,00
PREGLED INTERNISTE ENDOKRINOLOGA 2 6.000,00
KONTROLNI PREGLED INTERNISTE ENDOKRINOLOGA 2 3.000,00
 

  Kardiologija

 
KARDIOLOŠKI PREGLED 1 12.000,00
KONTROLNI PREGLED 1 5.000,00
KARDIOLOŠKI PREGLED 2 10.000,00
KARDIOLOŠKI PREGLED 3 8.000,00
HOLTER PRITISKA 6.000,00
UZ SRCA 7.000,00
KONTROLNI PREGLED DO MESEC DANA 3.000,00
 

  Gastroenterologija

 
PREGLED GASTROENTEROLOGA 6.000,00
GASTROSKOPIJA 10.000,00
KOLONOSKOPIJA 12.000,00
IZDISAJNI TEST 3.000,00
REKTOSKOPIJA 10.000,00
GASTROSKOPIJA U ANALGOSEDACIJI 20.000,00
KOLONOSKOPIJA U ANALGOSEDACIJI 22.000,00
PAKET GASTROSKOPIJA + KOLONOSKOPIJA U ANALGOSEDACIJI 36.000,00
PH NALAZ 2.500,00
SKIDANJE POLIPA 6.000,00
KONTROLNI PREGLED DO MESEC DANA 3.000,00
 

  Hirurgija

 
PREGLED HIRURGA ONKOLOGA 7.000,00
PREOPERATIVNI PREGLED HIRURGA ONKOLOGA 9.000,00
PUNKCIJA DOJKE SA PH NALAZOM 10.000,00
PREVIJANJE 3.500,00
KONTROLNI PREGLED 3.000,00
PREGLED HIRURGA 6.000,00
 

  Angiografija

 
DOPLER 7.000,00
PAKET DOPLER (karotide, ruke, noge) 15.000,00
 

  Neurologija

 
PREGLED NEUROLOGA 10.000,00
PROSTIGMINSKI TEST 1.000,00
PSIHOLOŠKI TEST 1.000,00
KONTROLNI PREGLED 3.000,00
 

  Urologija

 
PREGLED UROLOGA 7.000,00
PREGLED UROLOGA + UZ 8.000,00
PLASIRANJE KATETERA 2.500,00
 

  Pulmologija

 
PREGLED INTERNISTE PULMOLOGA 6.000,00
SPIROMETRIJA U SKLOPU PREGLEDA 1.500,00
 

  Hematologija

 
PREGLED INTERNISTE HEMATOLOGA 6.000,00
KONTROLNI PREGLED 3.000,00
 

  Reumatologija

 
PREGLED INTERNISTE REUMATOLOGA 6.000,00
KONTROLNI PREGLED 3.000,00
 

  Onkologija

 
PREGLED INTERNISTE ONKOLOGA 6.000,00
KONTROLNI PREGLED 3.000,00
ONKOLOŠKI KONZILIJUM 15.000,00
 

   Način plaćanja:

  •   Gotovinom
  •   Platnim karticama
    (visa, mastercard, maestro, visa electron, dina card)
  •   Preko računa
  •   Posredstvom ugovora sa osiguravajućim kućama
    (ap companies-aetna, axa, allianz, ddor, dunav, europ assistance, generali, triglav, uniqa, wiener städtische)